J2Store Currency

Číslování místností a bytů pomocí Dynama

  •  
Ohodnotit tuto položku
(5 hlasů)

Někdy se nám stane, že označení bytu a jednotlivých mísností je složeno ze složitého kódu. Tento kód může tvořit číslo domu, číslo podlaží, číslo bytu a následně číslo místnosti. U velkého projektu vyplňovat kód u každé místnosti zabere mnoho času a též vede k chybám. Můžeme si však ulehčit práci opět pomocí dynama.

Číslování nebo přečíslování místností pomocí křívky jistě najdete na internetu. Všechny místnosti jsou tak očíslovány od počátku křivky až po poslední místnost, kterou křivka prochází. Já jsem toto posunul dál a vytvořil jsem křivku jak pro číslování bytu, tak pro číslování jednotlivých místností v bytě.

.

Nejdříve si vytvoříme modelovou křivku, která bude udávat počátek a konec číslování bytů. Dále si vytvoříme v každém bytě opět modelovou křivku, tak jak chceme očíslovat místnosti. 

Poté zjistíme v dynamu trasu křivky pro byty, zda je v kolizi s křivkou pro mísnosti a předáme číslo bytu. Načteme křivku pro místnosti a zjistíme přes jaké místnosti prochází a ve směru křivky je očíslujeme včetně označení bytu. Totéž provedeme u všech dalších.

ponz: Bohužel v některé Dynamo nody neumí pracovat s více rozměrným polem a tak jsem musel toto obejít a naprogramovat vlastní Python node.

Comments powered by CComment