J2Store Currency

Ukazuje Revit hodnoty správně?

  •  
Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)

Pro výkaz určitých prvků je důležité vědět, co nám vlastně Revit program do uvedené hodnoty zahrnul a co naopak ne. Například pro množství čílek bednění nelze jen tak předat rozpočtáři hodnotu obvodu stropní desky. Revit bohužel někdy ukazuje hodnoty, které vůbec nereflektují skutečný stav prvku. Na názorném prvku Podlahy si ukážeme jak umí Revit pracovat s určitými prvky.

Revit do hodnoty obvodu prvku Podlahy započítává jen některé půdorysné hrany.


Jaké hrany do obvodu Podlahy započítává:

Jen ty hrany, které jsou vytvořeny ve skicovacím módu. Tedy započítává křivku obvodu, ale také vnitřní otvory jako třeba kruhové otvory v desce či obdelníky apod..

Jaké hrany do obvodu nezapočítává.

Podlahy ořezané o sloup, stěny, obecný model apod..

Co odečítá z plochy Podlahy.

Podlahy ořezané o sloup, stěny, obecný model apod..Vše musí však procházet zcela skrz celou tloušťku Podlahy.
Odečítá plochy při použití funkce šachta.

Co započítává do objemu.

V Revitu odečítání objemu funguje opravdu přesně. Revit odečte od Podlahy opravdu vše.

Při úpravě tvaru Podlahy pomocí upravy dílčí prvky, přidat bod, přidat dělící čáru Revit automaticky mění plochu horního líce Podlahy. Též objem reaguje na tuto změnu. 

Při této úpravě však Revit nemění délku obvodu. Ta stále zůstává dle kresby skici.

Comments powered by CComment