Jak vytvořit niku ve zdi

Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)

V programu Revit můžeme vytvořit niku mnoha způsoby. Né každá metoda je však ta nejvhodnější pro konkrétní typ niky. Nika nám může ovlivňovat jak plochu místnosti nebo také i samotný výkaz. Je třeba si promyslet jaký bude potřeba finální rozdělení výkazu.

Obecně niky můžeme rozdělit do kategorií.

  • nika nad podlahou např: hydrant, elektro apod..
  • nika v místnosti od podlahy do určité výšky či po strop

Niky nad podlahou můžeme vymodelovat např. vybráním hmoty ze stěny obecným modelem. Tyto niky se nezapočítávají do plochy místnosti.

Niky v místnosti lze vymodelovat již více způsoby.

Stěna ve stěně a pomocí funce ořezat odečíst. Tato metoda né vždy započte plochu niky do plochy místnosti.

Do plochy místnosti se započte jen tehdy pokud je užší stěna vložena do tlustší stěny jen v případě, že obě stěny mají osu stěny přes sebe. viz. příklad 3). Nebo je osa subtilnější stěny před osou stěny tlustší směrem do místnosti viz. příklad 4). V opačném případě se nika vytvoří, ale nika není zahrnuta v ploše místnosti. viz. příklad 2)

Niky vytvořena odebráním není započtena do plochy místnosti viz. příklad 1)

Další metodou je rozdělit stěny a mezi vložit užší stěnu a vytvořit tak niku. Tato nika se vždy započítá do plochy místnosti. Tato nika je však vždy na celou výšku. viz.příklad 5)

Pokud bychom chtěli niku jen do určité výšky je nutné zbylou část výšky doplnit další stěnou. To je pak celé pracnější.

Obdobná metoda spočívá vytvořit si složenou stěnu po výšce a tu vytvořit v prostoru mezi dvěmi stěnami. Jednodušší řešení, ale funkční. Plocha se započte do plochy místnosti. viz. příklad 5)

Comments powered by CComment