Koordinace prostupů se statikem 2D

Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)

Abychom mohli vytvořit podklad pro statika se všemi prostupy, je nutné mít nejdříve zkoordinovaný celý model.

Tedy zajistit si od všech profesí aktuální modely a ty mezi sebou zkoordinovat. Více o koordinaci si řekneme v jiném článku. Následně na základě zkoordinovaného modelu zanést příslušné prostupy do architektonického modelu. Revit standardně umí prostupy obdelníkové. Bohužel ty jsou zcela nedostatečné pro koordinaci.

Řešením je obecný model prostupu - základní tvary kruhový a obdelníkový. Zde narážíme na hlavní problém jak tyto prostupy ve výsledku předat statikovi, který umí jen ve 2D a používá třeba program Allplan.

Obecné prostupy je nutné mít správně vytvořené, aby se nám vždy zobrazily. Problém nastává, když je prostup nad rovinou řezu. Pak se nám prostup nezobrazí v půdoryse a dojde tak k fatální chybě. Prostupy nebudou předány statikovi a vybetonováno bude bez prostupů.

Výšková poloha prostupu tzv. odsazení bohužel nejde v Revitu načíst do popisky. Někdo řeší prostupem, kde je zakázáno s tímto odsazením hýbat a můžete měnit jen jiný parametr, který charakterizuje výškové odsazení. S tím pak nastává problém jak dostat prostup výškově pod vloženou úroveň.

Nejlepším řešením je Perfect tools a jeho funkce na prostupy, které jsem ladil přímo pro potřeby koordinace.

Vložený prostup si hlídá, aby se zobrazil jen ve vloženém patře a nebyl vidět nikde jinde. Též zajistí, že prostup bude vždy vidět v půdoryse. Nedojde k jeho přehlednutí. Zobrazuje aktuální rozměry, obsolutní i relativní výšky. Prostup lze zarovnávat k ose potrubí.

Níže je ukázka projektu, kde pro každou trubku děláme samostatný prostup v podlaze. Obecně jsme všichni zvyklí dělat jeden velký obdelníkový prostup ve stoupačce o to je tento projekt X-krát složitější a pracnější.

V projektu bylo nakonec přes cca 4300 prostupů.

Níže je vytvořen půdorys s prostupy, kde jsou zobrazeny jen nosné prvky a prostupy. Jednotlivé prostupy mají výšku v absolutních hodnotách, tak jak s nimi pracuje statik. Samozřejme prostup má relativní a absolutní hodnoty, ty ale v popisce nezobrazuji.

Vzorový půdorys suterénu s prostupy v trámech.

Vzorový půdorys s prostupy v podlaze a ve stěnách.

Jak kontrolovat následně prostupy v Revitu s výkresem od statika? V Revitu si zvýrazníme prostupy zeleně a podložená statika má v každém prostupu půlměsíc. Díky tomu lze porovnat, zda každý zelený prostup v podlaze je i zanesen ve výkresu statika.

Obdobně lze porovnat prostupy ve stěnách v jiných barvách.

Vhodné je také donutit statika, aby příslušné prostupy měl ve svém výkresu samostatně jako Xref. Nebudeme muset řešit vypínání x hladin ve výkresu statiky, ale jen samotné prostupy.

Více z této kategorie: « Vytyčovací body

Comments powered by CComment