Výkazy stěn

Ohodnotit tuto položku
(7 hlasů)

V případě, že chceme vykazovat stěny je nutné si uvědomit, jak vlastně program Autodesk Revit určité výměry počítá. Může se nám totiž stát, že vytvoříme výkaz stěn a zjistíme, že nám zcela nesedí manuální výpočet s výpočtem z Revitu. Na vzorovém projektu bych Vám ukázal jak vlastně Revit plochy stěn počítá a jaké jsou možnosti tento výpočet ovlivnit.

Nejdříve si ukážeme co vlastně znamená napojení stěn úkosem a co tupé napojení. Na názorném obrázku je vše zřetelné.


Revit automaticky napojuje v rozích stěny jako dva kvádry k sobě přisunuté tzv. tupým napojením. Tato metoda je výpočetně pro program Revit jednodušší. V tomto případě však nikdy Revit nepočítá boky stěn a tak je výpočet nepřesný o tloušťku stěn. Abychom dosáhly zcela přesného výpočtu ploch je nutné mít stěny napojeny přes úkos.

Změnu napojení stěn můžeme řídit přes funkci napojení stěn oklikávat však každé napojení velmi pracné. Napojení ukosem však nese řadu problémů.

Napřiklad:

  • V místě, kde se napojuje více stěn může napojení dělat problém.
  • Někdy se nám na fasádě mohou zobrazovat čáry mezi patry ač máme geometry po patrech spojenou.
  • V případě, že napojujeme stěny ve větším uhlu jak 90° tak se nám geometrie může zcela rozjet.

 

V dalším příkladě si ukážeme praktickou ukázku jak vlasně tento výkaz stěn vypadá v číslech.

Dva identické příklady s rozdílem napojení, jak pak vypadá výkaz v případě výkazu stěn. Je nutné si uvědomit rozdíly ve výkazu v Revitu  - výkaz stěn a výkaz materiálu.
V případě, že použíjeme výkaz stěn. Revit v tomto případě nerozlišuje skladbu stěny. Tedy výkaz objemu stěn je celkový objem všech vrstev a plocha stěn jako plocha jeho střednice(plocha v ose stěny-jednostranná plocha)

V případě tupém napojení je objem stěn  - tl.stěny*výška*délka = 0,7*2*5 =7m3 a 0,7*2*4,3 = 6,02m3. Obdobně to je s plochou 5*2=10m2 a 4,3*2 = 8,6m2
V případě napojení ukosem se bere plocha střednice tedy 0,7*2*4,65 = 6,51m3 a plochu bere vždy delší část 5*2 = 10m2. - nemá vliv strana vynášení stěny.

Porovnáním obou metod výpočtu dojdeme k závěru, že objem stěn je zcela identický a reálný.
Revit počítá plochu jako jen jednu stranu stěny. Skutečná plocha stěny včetně koncovým boků je 2*5*2 + 2*4,3*2 + 0,7*2*2=20+17,2+2,8=40,0m2

Pokud vynásobíme plochu(obě strany) při tupém napojení je plocha 2*18,6=37,2m2
Pokud vynásobíme plochu(obě strany) při napojení na úkos je plocha 2*20=40m2

Výkaz materiálu již zohlednuje jednotlivé vrstvy stěny a tak můžeme dostat výkaz pro každou vrstvu vzlášt.

 Výkaz materiálu stěn
V případě tupém napojení je objem stěn  - tl.stěny*výška*délka
beton ---> 0,5*2*5=5m3 a 5*2=10m2 , 0,5*2*4,3=4,3m3 a 4,3*2=8,6m2
izolace --->0,1*2*5=1m3 a 5*2=10m2 , 0,1*2*4,3=0,86m3 a 4,3*2=8,6m2
omítka --->0,1*2*5=1m3 a 5*2=10m2 , 0,1*2*4,3=0,86m3 a 4,3*2=8,6m2

 

V případě napojení ukosem se bere plocha střednice tedy:
beton ---> 0,5*2*4,65=4,65m3 a plochu 4,9*2 = 9,8m2 - nemá vliv strana vynášení stěny.
izolace ---> 0,1*2*4,95=0,99m3 a plocha 5*2=10m2
omítka ---> 0,1*2*4,35=0,87m3 a plocha 4,4*2=8,8m2


Porovnáním výsledků zjistíme, že obě napojení vykazují stený objem hmoty jak při výkazu hmot či při výkazu stěn. Což je přesná a reálná hodnota.
V případě ploch je situace rozdílná.
Výsledná hodnota ploch a objem stěn v Revitu

Pokud nemáme prostor uzavřený je plocha stěn přesnější při kosém napojení. V případě, že budeme mít uzavřenou místnost plocha všech stěn je zcela identická u výkazu stěn s tupým napojením.


pozn. V plochách stěn není nikdy započítán horní líc a spodní pata stěn.

 

 

 

Comments powered by CComment