J2Store Currency

Autodesk Revit je BIM aplikace vyvíjená americkou firmou Autodesk. Program je založen na parametrickém 3D modelování a kreslení prvků při vytváření stavební dokumentace. 

Zkratka BIM ( Building Information Modeling, informační model budov) je inteligentní 3D objektové navrhování, kdy každý prvek (stěna, okno, dveře..) obsahují mnoho parametrů o daném prvku. Ke každému prvku lze další parametry přidávat jak při projekční činnosti tak i během facility managementu. Např:(výška, šírka, životnost, QR kod, záruka, dodavatel apod...) 

 

V programu Revit jsou všechny části projektu zcela asociovány. Změníteli pozici okna - Projeví se změna jak v půdoryse, tak i v řezech i pohledech. Změna se projeví okamžitě. Díky tomu dochází k eliminaci chyb a projekt je vždy zkoordinovaný.

 

Program Revit byl zakoupen firmou Autodesk v roce 2002 od společnosti Revit Technology Corporation - z Massachusettské univerzity z oddělení vývoje parametrického modelování pro stavební inženýry, konstruktéry za $133 miliónů.

 

Aktuální verze Revitu jsou k dispozici i v české lokalizaci. Původní tři verze Revitu určené pro různé obory projektování byly od verze 2017 sloučeny do jedné, k tomu existuje ještě verze Revit LT.

 

Pracuje s koncovkami 

DWGDXFDGNSATIFC a SKP.

Primární koncovka programu REVIT je

*.rvt, knihovní prvky *.rfa, šablona *.rfe

 

Toto je mé zhodnocení programu Revitu. 

Hlavní výhody Revitu:

 • Vše je provázáno. Cokoliv změníte v půdoryse změní se řezu a opačně.
 • Na projektu může pracovat více projektantů najednou díky pracovním sadám.
 • Revit podporuje stavební fáze - demolice, stávající stav, nový stav apod.
 • Autodesk Revit komunikuje s jinými programy od Autodesku.
 • Revit generuje automatické asociativní výkazy ploch, stavebních prvků a detailů.
 • Jednoduché tvoření prvků.
 • Vysoká produktivita práce
 • Nový modul dynamo otevírá další možnosti.
 • Řada pluginů, které usnadňují práci

Hlavní nevýhody Revitu: 

 • Program opravdu není stavěný na výkresy situací
 • Program nedisponuje robustními funkcemi 2D jako autocad
 • Někdy nelogické vazby prvků.
 • Nemožnost propojit více tabulek
 • Velký projekt je často velmi HW náročný