Nový plugin: Automaticky rozpozná zrcadlené dveře levé a pravé. Rozpozná i zrcadlená okna typ A/B.

Tento plugin zajistí, že vytvořené prostupy budou viditelné jak nad i pod rovinou řezu. Automaticky vyplní parametry absolutní a relativní výšku prostupu.

Tento plugin umožní zkopírovat legendy z jednoho projektu do druhého.

Plugin automaticky vytvoří podlahy v místnostech dle stylu místnosti nebo dle názvu místnosti.

Tune position of one tag and apply to all tags. New version

Automatically generate wall finish as tiling, plaster, painting or other.

Batch process to export selected schedulles to xlsl, csv, txt.

Hloubkové čištění projektu či rodiny od nepoužitých materiálů, šraf, pohledů, místností a typu čar.

Duplicates selected sheet with all parameters. You can duplicate selected views, legends or schedulles placed on the sheet.

Automaticky zapíše číslo ID prvku do parametru.

Upgradujte projekt, šablonu, rodiny v jednom procesu na aktuální verzi revitu.

Vygeneruje absolutní a relativní souřadnice prvku do parametrů.

Zvolte dvě katagorie prvků, které chcete mezi sebou spojit/odpojit případně prohodit spojení.

Automaticky rozpozná pravé a levé dveře, stejně tak rozpozná zrcadlené okno typ A i B.

Automaticky zjistí světlou výšku místnosti

Detail Cart

No items in your cart