J2Store Currency

PF Tools 4.0 Balíček

USD282.0
  • Kup 1 a více USD282.0
  • Kup 2 a více USD277.3

Hloubkové čištění projektu či rodiny od nepoužitých materiálů, šraf, pohledů, místností a typu čar.
Nebo můžete vyčistit projekt/rodinu komplet.

Automaticky spojí několik prvků. Zvolte dvě katagorie prvků, které chcete mezi sebou spojit/odpojit případně prohodit spojení.

Automaticky zjistí světlou výšku místnosti

Automaticky rozpozná pravé a levé dveře, stejně tak rozpozná zrcadlené okno typ A i B.

Tento plugin zajistí, že vytvořené prostupy budou viditelné jak nad i pod rovinou řezu. Automaticky vyplní parametry absolutní a relativní výšku prostupu.

Automaticky zapíše číslo ID prvku do parametru.

Tento plugin umožní zkopírovat legendy z jednoho projektu do druhého.

Plugin duplikuje výkresy dle požadavků

Upgradujte projekt, šablonu, rodiny v jednom procesu na aktuální verzi revitu.

Plugin automaticky vytvoří podlahy v místnostech dle stylu místnosti nebo dle názvu místnosti.

Vygeneruje absolutní a relativní souřadnice prvku do parametrů

Plugin umožňuje exportovat výkazy do formátu xlsx, csv po jednotlivých souborech či jako jeden soubor se založkami.

Plugin automaticky vytvoří popisku dveří, oken a jiných prvků(rodin) vždy na stejném místě. Vyladíte polohu jedné popisky a aplikujete polohu na všechny ostatní.

Nový plugin: Automaticky rozpozná zrcadlené dveře levé a pravé. Rozpozná i zrcadlená okna typ A/B.

Plugin pro Autodesk Revit, který automaticky generuje vybraný povrch v místnosti.