Vzorce v Revitu

Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)

V programu Autodesk Revit můžeme při tvorbě rodiny využívat různé vazby mezi parametry za použítí i vzorců. Díky matematickým vzorcům lze vytvořit velmi složité rodiny, které mouhou měnit různě tvar i parametry.

Exponenciála

x ^ Y

Hodnoty E a Pi

exp(x)

pi()

Odmocnina

sqrt(x)

Logaritmus

log(x)

Logické operace

If (podmínka, při pravdě, při nepravdě)

Logické podmínky

<menší než

> větší než

= stejné

/ děleno

AND obě splněno příklad: ANO(x=1,y=2)

OR jedno z nich je splněno příklad: OR ( x = 1 , y = 2 )

NOT podmínka není false(nesplněno) příklad: NOT(parametr zaškrtávání-ano/ne) otočí hodnotu z true na false a opačně

Parametr ANO/NE

Parametr bude ano pokud if délka > 20

Již v jednom článsku jsem využil zaokrouhlování

ROUND(x)
Zaokrouhluje vše co je nad 0.5-0.9 nad a vše co je 0.1-0.4 dolů.
Například:
round ( 12.4) = 12
round ( 12.5) = 13 
round ( 12.6) = 13 
round (-12.4) = -12 
round (-12.5) = -12 
round (-12.6) = -13 

ROUNDDOWN(x)
hodnota menšího integrálu nebo stejná  
Například:
rounddown ( 10.0) = 10 
rounddown ( 10.5) = 10 
rounddown ( 10.9) = 10 
rounddown (-10.0) = -10 
rounddown (-10.5) = -11 
rounddown (-10.9) = -11 

ROUNDUP(x)
hotnota většího integrálu nebo stejná
Například:
roundup ( 10.0) = 10 
roundup ( 10.5) = 11 
roundup ( 10.9) = 11 
roundup (-10.0) = -10 
roundup (-10.5) = -10 
roundup (-10.9) = -10 

Comments powered by CComment