Sdílené parametry

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)

Sdílené parametry jsou nedílnou součástí každého projektu. Tyto parametry jsou vedeny v textovém souboru, který Revit načítá. Jde o vlastní parametry, které chceme vykazovat případně načítat ještě jinde. Do textového souboru parametry přidáváme pomocí menu v Revitu. 

V záložce správa najdeme sdílené parametry.  Sdílené parametryZe začátku se nás zeptá odkud má tyto sdílené parametry načíst nebo si můžeme vytvořit vlastní nový soubor sdílených parametrů.

Můžeme přídávat parametry dle disciplíny:

 • Běžný 
 • Konstrukce
 • HVAC 
 • Elekroinstalace
 • Trubky 
 • Energie

Řekneme si jen o hlavních typech parametrů, které jsou nejčastěji používáné.

 • Text 
 • Celé číslo
 • Číslo
 • Délka
 • Plocha 
 • Objem
 • Materiál
 • Ano/Ne
 • <typ rodiny>

Skupiny parametrů nám slouží jen pro přehlednost v případě, že budeme mít takových parametrů desítky. Tak je můžeme nějak třídit např: Okna, Dveře apod...

Typ Text - potřebujeme-li k nějakému prvku přidat nějaký text, který charakterizuje popiš či nějakou identifikaci
Typ Celé číslo - Definujeme-li nějaký počet prvků
Typ Číslo - jde o jakékoliv číslo reálné či celé.
Typ Délka - uvádí jistý rozměr v rodině
Typ Plocha - Jde o plochu, kterou získáme násobením dvou Čísel či Délky
Typ Objem - Jde o objem, který získáme násobením tří Čísel či Délek
Typ Materiál - můžeme přiřadit materiál k určité části rodiny v projektu vlastní materiál
Typ ANO/NE - definujeme například zobrazení prvku ano/ne nebo práh u dveří ano/ne
Typ <typ rodiny> - do rodiny můžeme načíst další rodiny a ty v rodině přepínat dle potřeby...Např: můžeme mít rodinu zařizovací předměty a v rodině přímo přepínat určitý typ - vana, sprcha, umyvadlo apod..


pozn. Pro typ Plocha můžeme i využít typ Číslo či Délka....někdy to však může hlásit nekompatibilní jednotky.

 

 

Comments powered by CComment