PerFect Tools

Je sada nástrojů pro Autodesk® Revit®. Zvyšující produktivitu práce a usnadňují některé rutinné práce.

Download FREE Trial version - PerFect tools

 

Floor finish - Automatické vytvoření podlah v místnostech včetně prahů. Výměra materiálu pro položení podlahy je tak přešná
Wall finish - Automatické vytvoření povrchové úpravy v místnosti. Povrch se umístí na svislé, ale také na vodorovné plochy. Výsledkem je přesná výměra na obložení či omítnutí místnosti.
Door Tag - Automatické umístění popisky dveří na celém podlaží všude identicky. Úspora místa na výkresech a času.
Windows Tag - Automatické umístění popisky okna na celém podlaží všude identicky. Úspora místa na výkresech a času.
Duplicate Sheet - Automatické duplikování rozvržení. Můžeme vybírat jaké části chceme z výkresu duplikovat.
Door Swing - Automatické doplnění parametru levých či pravých dveří. Vše se mění okamžitě. Dveře lze i zrcadlit
Openings - Automatické informace o výšce prostupu horní, spodní hrana, osa otvoru. Otvory jsou vidět nad i pod řezovou rovinou půdorysech. Jednoduché předání statikovi.
 • Jazyk : angličtina
 • Jednotky: metric, imperial
 • Požadavky: Revit 2016, Revit 2017, Revit 2018

Generátor podlah v místnostech - Floor finishes generator

 • Vytvoří čistou podlahovou plochu ve vybraném podlaží včetně všech plochy prahů dveří - Výsledná podlahový plocha uvádá přesnou plochu materiálu
 • Ušetření času  - Jednotlivé podlahy se vygenerují automaticky do všech místností
 • Uživatelsky jednoduché ovládání  - vybrání typu podlah pro jednotlivé místnosti a jedním kliknutím se vytvoří podlaha během několika vteřin v celém podlaží
 • Redukce chyb - Díky automatizaci dochází k minimalizaci chyb v projektu - správné výkazy podlah
 • Pro každý typ místnosti(stylů místností) lze vybrat jiný typ podlahy.
 • Označení/index podlahy lze zapsat do parametru finální povrchová úprava místnosti
 • Výslednou podlahovou plochu lze zapsat do parametru čistá plocha místnosti
 • Ušetří několik desítek hodin
 • Testováno na velkých projektech
Floor finishes generator
Is a simple plugin for Autodek® Revit®  that automatic generates all floor finishes with door threshold in selected level
For each room style you can select a floor type or duplicate a new one
Each room can store the total area of generated floor finishes.
All finishes have an exact area and can be scheduled
Tested on big project without any problem
Units system: Metric and Imperial
Language: English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018
Benefits
Time Saving Modeling Process. - Fast modeling. You will save several hours of your time.
Easy to use. Simple, user friendly interface

Ohodnotit tuto položku
(11 hlasů)

Generátor finální úpravy stěn - omítka, obklad, sokl - Wall finishes generator

 • Vytvoří finální úpravu ve vybraných místnostech
 • Lze navolit maximální výšku obkladu/omítky/soklu, ale též i spodní odsazení od podlahy.
 • Výsledný materiál je přesně vymodelovaný a lze ho opět využít jako výkaz
 • Ušetříte několik desítek hodin
 • Testováno na velkých projektech
Wall finishes generator
Is a simple plugin for Autodek® Revit® that automatic generates all wall finishes - plaster, skirting, tilles and other
You can set horizontal and vertical type material, max. height and offset from bottom.
All finishes have an exact area and can be scheduled
Tested on big project without any problem
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018.
Benefits
Time Saving Modeling Process. - Fast modeling skirting, plaster, tilles.
Easy to Use. Simple, user friendly interface
Ohodnotit tuto položku
(7 hlasů)

Popiska dveří - Door tag

 • Popiska respektuje orientaci dveří a lze tak umístit u všech dveří popisku zcela přesně
 • Polohu popisky lze ladit jak v horizontálním tak i vertikálním směru.
 • Polohu popisky lze také přesouvat dle natočení dveří
 • Díky tomu můžete v dokumentaci pro provedení stavby využít úsporně každý prostor na výkrese
Door tag
Plugin for Autodek® Revit® for creating door tag. You can easy tune up the position. All tags will be on a same position.
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018.
Benefits
All tags with same orientation and position aligned to door
You can save space in a floor plan.
Floor plan will be clearly
Ohodnotit tuto položku
(7 hlasů)

Popiska okna - Windows Tag

 • Můžete popsat v prováděcí dokumentaci popsat všechny prvky okna -  okno, klempířinu, zámečničinu, truhlařinu a umístit tak jednotlivé bubliny vedle sebe
 • Popiska respektuje orientaci okna a lze tak umístit u všech oken popisku zcela přesně
 • Polohu popisky lze ladit jak v horizontálním tak i vertikálním směru.
 • Polohu popisky lze také přesouvat dle natočení okna
Window tag
Plugin for Autodek® Revit® for creating window tag. You can easy tune up the position. All tags will be on a same position.
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018.
Benefits
All tags with same orientation and position aligned to window
You can save space in a floor plan.
Floor plan will be clearly
Ohodnotit tuto položku
(5 hlasů)

Duplikování rozvržení - Duplicate Sheet

 • Duplikování rozvržení výkresů
 • Duplikovat můžete z rozvržení vybrané - legendu, popisky, výkazy či jen výkresy
 • Výkresy se tak zduplikují na nové rozvržení jako bez detailů, s detaily či vázaný
 • Ušetříte desítky hodin vytvářením stejných rozvržení
Duplicate Sheet
This plugin help you duplicate sheet views. The existing sheet views can be duplicated along with all of the elements contained on the sheet.
You can duplicate from selected sheet view - legends, plans, notes, detaiils, schedulles
Each element can be duplicated, duplicate with details or duplicate as a Dependent
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018.
Benefits
You can save many hours.
All sheet with same design.
Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)

Orientace dveří - Door swing

 • Popiska dveří L či P dveře
 • Popiska dveří se mění automaticky není třeba něco regenerovat
 • Dveře můžeme zrcadlit a přesto bude popiska orientace dveří správně
 • Eliminace chyb.
Door swing
Autoupdader for Autodek® Revit® automatic changing left or right door tag
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018
Benefits
Eliminating errors.
You can flip or mirror door. The symbol will be still right.
Ohodnotit tuto položku
(6 hlasů)

Výška prostupu - Openings

 • Prostup lze přesouvat a vždy bude mít aktuální spodní a horní hranu - jak absolutní tak i relativní hodnoty
 • Ve vloženém podlaží bude prostupy vždy vidět ať je nad či pod rovinou řezu. Díky tomu se nestane ,že otvor nepředáme statikovi při exportu do dwg.
 • Můžeme vložit popisku s uvedenými výškami.
Openings
Is sophisticated plugin for Autodek® Revit® . It automatic create height of the opening. Bottom and top face of rectangle opening, axis height of circle opening.
You can get absolute and relative height of the openings and insert to the Tag
The opening is always visible in Plan if is the under or above from cut Plane - You can't look over any opening as you see in video
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018.
Benefits
Eliminate errors.
You save several hours
Easy trasfering data between civil engineer to structural engineer as DWG
Easy to use
  
 
Ohodnotit tuto položku
(9 hlasů)

Stále řešíte jak vytvořit automaticky několik desítek PDF souborů ze všech rozvržení, kde máte různé velikostí papírů?

Je tu plugin PF Printer PDF Custom paper.

Jedním kliknutím vytvoří PDF soubory s vlastní velikostí papíru včetně standardních A4, A3, A2 apod.

Můžete si definovat kam se májí soubory ukládat včetně jejich finálního názvu.  Prefix, sufix, revize apod.

Tisk barevně / černobíle / šedě

Tisk podle požadované velikosti v %. Změní se jak velikost výkresu tak i papíru.

PF Printer PDF Custom paper.

You can easily plot your sheets with the PF Printer for Autodesk® Revit®

Plugin automaticaly set the final paper size as the sheet size...you can have also custom paper size.

Select your sheets to print in the list and set your final name of pdf and output directory.

Work with free PDF Creator printer.

You can set black/white print or colors and also scale parameter that scale paper and drawing/sheet.

Click to print button for print processing.  This tool increases the rate of production and gets the job done much faster. 

PerFect Tools. - sada pluginů pro Autodesk Revit®

Download Free Trial - PerFect tools

Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)
Označeno v:

 BIM ReViT

Ing. Petr Fiala
email : info(zavinac)bimrvt.cz
tel : +420 737 816 814
adresa : Praha , Česká Republika