PerFect Tools

Je sada nástrojů pro Autodesk® Revit®. Zvyšující produktivitu práce a usnadňují některé rutinné práce.

Download FREE Trial version - PerFect tools

Floor finish - Automatické vytvoření podlah v místnostech včetně prahů. Výměra materiálu pro položení podlahy je tak přešná
Wall finish - Automatické vytvoření povrchové úpravy v místnosti. Povrch se umístí na svislé, ale také na vodorovné plochy. Výsledkem je přesná výměra na obložení či omítnutí místnosti.
Door Tag - Automatické umístění popisky dveří na celém podlaží všude identicky. Úspora místa na výkresech a času.
Windows Tag - Automatické umístění popisky okna na celém podlaží všude identicky. Úspora místa na výkresech a času.
Duplicate Sheet - Automatické duplikování rozvržení. Můžeme vybírat jaké části chceme z výkresu duplikovat.
Door Swing - Automatické doplnění parametru levých či pravých dveří. Vše se mění okamžitě. Dveře lze i zrcadlit
Openings - Automatické informace o výšce prostupu horní, spodní hrana, osa otvoru. Otvory jsou vidět nad i pod řezovou rovinou půdorysech. Jednoduché předání statikovi.
 • Jazyk : angličtina
 • Jednotky: metric, imperial
 • Požadavky: Revit 2016, Revit 2017, Revit 2018

PF Tools - Floor finishes generator

Petr Fiala

Written by

Floor finishes generator

 • Is a simple plugin for Autodek® Revit®  that automatic generates all floor finishes with door threshold in selected level
 • For each room style you can select a floor type or duplicate a new one
 • Each room can store the total area of generated floor finishes
 • All finishes have an exact area and can be scheduled
 • Tested on big project without any problem
Units system: Metric and Imperial
Language: English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018, 2019, 2020(comming soon)
Benefits
Time Saving Modeling Process. - Fast modeling. You will save several hours of your time.
Easy to use. Simple, user friendly interface

Generátor podlah v místnostech

 • Vytvoří čistou podlahovou plochu ve vybraném podlaží včetně všech plochy prahů dveří - Výsledná podlahový plocha udává přesnou plochu materiálu
 • Ušetření času  - Jednotlivé podlahy se vygenerují automaticky do všech místností
 • Uživatelsky jednoduché ovládání  - vybrání typu podlah pro jednotlivé místnosti a jedním kliknutím se vytvoří podlaha během několika vteřin v celém podlaží
 • Redukce chyb - Díky automatizaci dochází k minimalizaci chyb v projektu - správné výkazy podlah
 • Pro každý typ místnosti(stylů místností) lze vybrat jiný typ podlahy.
 • Označení/index podlahy lze zapsat do parametru finální povrchová úprava místnosti
 • Výslednou podlahovou plochu lze zapsat do parametru čistá plocha místnosti
 • Ušetří několik desítek hodin
 • Testováno na velkých projektech
>> Více zde... / More info... <<
Ohodnotit tuto položku
(12 hlasů)

PF Tools - Wall finishes generator

Petr Fiala

Written by

Wall finishes generator

 • Wall finishes generator is a simple plugin for Autodek® Revit® that automatic generates all wall finishes - plaster, skirting, tilles and other
 • You can set horizontal and vertical type material, max. height and offset from bottom.
 • All finishes have an exact area and can be scheduled
 • Tested on big project without any problem
 • Units system : Metric and Imperial
 • Language : English
 • Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018, 2019, 2020(comming soon)
Benefits
Time Saving Modeling Process. - Fast modeling skirting, plaster, tilles.
Easy to Use. Simple, user friendly interface

Generátor finální úpravy stěn - omítka, obklad, sokl

 • Vytvoří finální úpravu ve vybraných místnostech
 • Lze navolit maximální výšku obkladu/omítky/soklu, ale též i spodní odsazení od podlahy.
 • Výsledný materiál je přesně vymodelovaný a lze ho opět využít jako výkaz
 • Ušetříte několik desítek hodin
 • Testováno na velkých projektech
>> Více zde... / More info... <<
Ohodnotit tuto položku
(11 hlasů)

PF Tools - Door tag

Petr Fiala

Written by

Popiska dveří - Door tag

 • Popiska respektuje orientaci dveří a lze tak umístit u všech dveří popisku zcela přesně
 • Polohu popisky lze ladit jak v horizontálním tak i vertikálním směru.
 • Polohu popisky lze také přesouvat dle natočení dveří
 • Díky tomu můžete v dokumentaci pro provedení stavby využít úsporně každý prostor na výkrese
Door tag
Plugin for Autodek® Revit® for creating door tag. You can easy tune up the position. All tags will be on a same position.
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018.
Benefits
All tags with same orientation and position aligned to door
You can save space in a floor plan.
Floor plan will be clearly
>> Více zde... / More info... <<
Ohodnotit tuto položku
(7 hlasů)

PF Tools - Window tag

Petr Fiala

Written by

Popiska okna - Windows Tag

 • Můžete popsat v prováděcí dokumentaci popsat všechny prvky okna -  okno, klempířinu, zámečničinu, truhlařinu a umístit tak jednotlivé bubliny vedle sebe
 • Popiska respektuje orientaci okna a lze tak umístit u všech oken popisku zcela přesně
 • Polohu popisky lze ladit jak v horizontálním tak i vertikálním směru.
 • Polohu popisky lze také přesouvat dle natočení okna
Window tag
Plugin for Autodek® Revit® for creating window tag. You can easy tune up the position. All tags will be on a same position.
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018, 2019, 2020(comming soon).
Benefits
All tags with same orientation and position aligned to window
You can save space in a floor plan.
Floor plan will be clearly
>> Více zde... / More info... <<
Ohodnotit tuto položku
(5 hlasů)

PF Tools - Duplicate sheet

Petr Fiala

Written by

Duplikování rozvržení - Duplicate Sheet

 • Duplikování rozvržení výkresů
 • Duplikovat můžete z rozvržení vybrané - legendu, popisky, výkazy či jen výkresy
 • Výkresy se tak zduplikují na nové rozvržení jako bez detailů, s detaily či vázaný
 • Ušetříte desítky hodin vytvářením stejných rozvržení
Duplicate Sheet
This plugin help you duplicate sheet views. The existing sheet views can be duplicated along with all of the elements contained on the sheet.
You can duplicate from selected sheet view - legends, plans, notes, detaiils, schedulles
Each element can be duplicated, duplicate with details or duplicate as a Dependent
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018, 2019, 2020(comming soon).
Benefits
You can save many hours.
All sheet with same design.
>> Více zde... / More info... <<
Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)

PF Tools - Door swing

Petr Fiala

Written by

Orientace dveří - Door swing

 • Popiska dveří L či P dveře
 • Popiska dveří se mění automaticky není třeba něco regenerovat
 • Dveře můžeme zrcadlit a přesto bude popiska orientace dveří správně
 • Eliminace chyb.
Door swing
Autoupdader for Autodek® Revit® automatic changing left or right door tag
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018, 2019, 2020(comming soon)
Benefits
Eliminating errors.
You can flip or mirror door. The symbol will be still right.
>> Více zde... / More info... <<
Ohodnotit tuto položku
(8 hlasů)

PF Tools - Openings

Petr Fiala

Written by

Výška prostupu - Openings

 • Prostup lze přesouvat a vždy bude mít aktuální spodní a horní hranu - jak absolutní tak i relativní hodnoty
 • Ve vloženém podlaží bude prostupy vždy vidět ať je nad či pod rovinou řezu. Díky tomu se nestane ,že otvor nepředáme statikovi při exportu do dwg.
 • Můžeme vložit popisku s uvedenými výškami.
Openings
Is sophisticated plugin for Autodek® Revit® . It automatic create height of the opening. Bottom and top face of rectangle opening, axis height of circle opening.
You can get absolute and relative height of the openings and insert to the Tag
The opening is always visible in Plan if is the under or above from cut Plane - You can't look over any opening as you see in video
Units system : Metric and Imperial
Language : English
Compatible with BIM Autodesk® Revit® 2016, 2017, 2018, 2019, 2020(comming soon).
Benefits
Eliminate errors.
You save several hours
Easy trasfering data between civil engineer to structural engineer as DWG
Easy to use
  
 
>> Více zde... / More info... <<
Ohodnotit tuto položku
(10 hlasů)

PF Printer PDF - Dávkový tisk přímo do PDF

Petr Fiala

Written by

PF Printer PDF - Batch printer for Revit

 • Print / Publish / Export multiple sheets to PDF with different paper size. Just one click. All automaticaly.
 • You can easily plot your sheets with the PF Printer for Autodesk® Revit®
 • Plugin automaticaly set the final paper size as the sheet size. Standard paper size and also custom paper size is supported.
 • Select your sheets from list to print and set output filename,directory.
 • You can set black/white or colors print and also scale parameter that scale paper and drawing/sheet.
 • Click to print button for print process. This tool increases the rate of production and gets the job done much faster.

Support Autodesk® Revit® 2017, 2018.3, 2019, 2020(comming soon)

 • Loading sheets to list is about 170% faster than previous version 3.0
 • Enhanced some functions
 • Corrected some bugs
 • UI design enhanced
 • Posibilities merge all selected sheets to one pdf file
 • Remove diacritics / accents from sheet name
 • Change output filename all to lowercase or uppercase
 • Posibilities set prefix and sufix for output filename
 • PDF size as sheet size. - standard paper size or custom size is supported
 • Posibilities print black/white or color mode
 • Scale printing % - all is scaled sheet and paper
 • Vector or Raster printing
 • Other print setting possibilities - Hide links in blue, Hide scope box and other
 • Stamp possibilities - text, color, size

Stále řešíte jak vytvořit automaticky několik desítek PDF souborů ze všech rozvržení, kde máte různé velikostí papírů?

Je tu nový plugin, který toto vše řeší a nejen to.

PF Printer PDF - Tisk přímo do PDF dle velikosti papíru/rozvržení

 • Jedním kliknutím vytvoří PDF soubory s vlastní velikostí papíru včetně standardních A4, A3, A2 apod.
 • Vybrané výkresy lze uložit do jednoho PDF.
 • Definování vlastního názvu výsledného souboru PDF pomocí prefixu, sufixu, názvu výkresu, čísla výkresu, všechna písmena malá/velká.
 • Lze odstranit diakritika z názvu souboru
 • Tisk barevně / černobíle
 • Rastrový či vektorový tisk a další nastavení tiskárny obdobně jako v Revitu
 • Tisk podle požadované velikosti v %. Změní se jak velikost výkresu tak i papíru.
 • Můžete přidat vodotisk k výkresům. - možnost nastavení barvy a velikosti textu.
 • Zvyšuje produktivitu práce - šetří váš čas a peníze

Podporuje Autodesk® Revit® 2017, 2018.3, 2019, 2020(připravuji)

Nová verze : 4.0


 

>> Více zde... / More info... <<
Ohodnotit tuto položku
(9 hlasů)

PF products

CZK500.00

CZK300.00

CZK1,300.00
 • Buy 1 and above at CZK1,300.00
 • Buy 4 and above at CZK1,100.00
 • Buy 10 and above at CZK1,000.00

CZK4,500.00

CZK3,800.00

CZK3,500.00
 • Buy 1 and above at CZK3,500.00
 • Buy 3 and above at CZK3,250.00
 • Buy 5 and above at CZK3,000.00